Bläddra

Bye-Bye Big Bang, Episod/Episode 1

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap

Bye-Bye Big Bang, Episod/Episode 1

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Stora Smällen-teorin är den rådande teorin om universums ursprung och dess utveckling. Den har utvecklats under hela föra seklet. Dess huvudargument är den så kallad galaxernas flykt. Spektralanalys av ljusets som kommer från galaxer visar att absorptionslinjerna är förskjutna till den röda delen av spektrumet. Utifrån dopplereffekten tolkar man detta som att alla galaxer avlägsnar sig från observatören.
Man menar att för i tiden var galaxer närmare varandra. Om man går ännu längre bakåt i tiden innebär detta att hela universum var komprimerat i en punkt som exploderade. Där har vi stora Smällen.

Författaren visar genom analys av befintliga data och mätningar att dessa inte stämmer med Stora Smällens slutsatser.


Jan Slowak är född i Transsylvanien, Rumänien. Har studerat matematik och data vid universitet Babeș-Bolyai i Cluj-Napoca, huvudort i Transsylvanien. Jan är bosatt sedan 1988 i Sverige.