Bläddra

Bygg för fler! : agenda för bostadsbyggande

Kategorier: Bygg- och tung industri Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Bygg för fler! : agenda för bostadsbyggande

Kategorier: Bygg- och tung industri Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Det finns många faktorer som gör att det inte byggs tillräckligt i Sverige. Att det behövs fler bostäder behövs inga större analyser för att inse. Även om du som läser denna bok redan har ett passande boende, är gruppen som önskar ett eget boende eller en förändrad boendesituation en stor och växande skara människor. Paradoxen är att vi för tillfället bygger många nya bostäder, men bygger vi det som efterfrågas? Och har vi råd att bo i det som produceras idag? Med den här boken vänder vi oss till dig som är beställare av bostadsproduktion – privat såväl som offentlig – men också dig som är leverantör, entreprenör, investerare, folkvald med ansvar för byggfrågor eller helt enkelt allmänt intresserad av frågan. Vi vill visa på en lösning och en ny utvecklingsagenda för ett mer effektivt bostadsbyggande. Vi två författare har haft lite olika ingång i frågan – den ene av oss är mer eller mindre född i byggropen och den andre landade i byggbranschen efter ett antal år i industrin. Det som förenar oss är en vision om en mer utvecklad bransch som gör det möjligt att bygga så att fler har råd och möjlighet att få ett bra boende.