Bläddra

Bygg språket

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Bygg språket

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Bygg språket är ett material för de elever som behöver träna extra när det gäller läs och skriv. I lättsamt ton och på ett stimulerande sätt lotsas eleverna in i arbetet med att utöka ordförrådet, utveckla sitt skrivande och förbättra sin läsförståelse. Bygg språket är en faktabok med genomgångar och förklaringar. Den kompletteras med Bygg språket Elevwebb som innehåller en hel mängd interaktiva övningar där eleverna tränar på egen hand och i sin egen takt samt Bygg språket Lärarwebb.

Bygg språket består av fyra delar:

  • Ordförrådet - behandlar synonymer, motsatsord, liknelser, metaforer och ordbildning, samt strategier hur man lär sig nya ord.
  • Lässtrategierna - genomgång av olika strategier när det gäller läsning med konkreta exempel ur bland annat läroböcker
  • Skrivreglerna - förutom principerna för till exempel styckeindelning och skiljetecken finns här gott om praktiska skrivtips och ett avsnitt kring hur man skriver "skolspråk".
  • Stavningsreglerna - de grundläggande stavningsreglerna.

Boken fungerar att använda i såväl svenskundervisningen, svenska som andraspråks-undervisningen, på språkvalstimmarna eller i andra sammanhang där ungdomar behöver arbeta med att utveckla språket.

Du som tidigare har arbetat med den uppskattade Mango Språk kommer att känna igen kapitlen om ordförrådet, skrivregler och stavning. Helt nytt är det omfattande och forskningsbaserade kapitelet om lässtrategier.

Bygg språket passar dig som:

  • söker ett material för svenska språkval
  • söker ett stimulerande material till de elever som behöver träna extra för att förbättra sitt språk
  • vill arbeta systematisk med läs- och skrivträning som är väl förankrad i den senaste forskningen

Författare till Bygg språket är Magnus Johansson, Norrköping. Han är svensklärare och speciallärare med inriktning mot läs- och skrivutveckling. Han är en av författarna i svenskserien Portal och har också skrivit Reparationskurs Läsa, Skriva och Ord samt Stegen – sätt ord på NO.