Bläddra

Bygghandlingar 90 del 4 – Redovisning av hus

Köp här

Bygghandlingar 90 del 4 – Redovisning av hus

Köp här
Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt.<br><br>Del 4 Redovisning av hus visar vad ritningar ska innehålla vid de bestämningsgrader som kan vara aktuella för de olika delarna i projektdelen Hus.