Bläddra

Bygghandlingar 90 del 7 – Redovisning av mark

Köp här

Bygghandlingar 90 del 7 – Redovisning av mark

Köp här
Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt.<br><br>Del 7 Redovisning av mark behandlar symboler och beteckningar för markbygghandlingar och de handlingar som ligger till grund för markprojektering. Rekommendationerna är tänka att vara tillämpbara på såväl väg- och anläggningsprojekt som markbyggnadsprojekt på tomtmark.