Bläddra

Bygghandlingar 90 del 8 – Redovisning med CAD

Köp här

Bygghandlingar 90 del 8 – Redovisning med CAD

Köp här
Utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Med hänsyn till det stora antalet parter som deltar, från utredning och program till slutbesiktning och förvaltning, är enhetliga bygghandlingar ett viktigt led i kvalitetssäkringen av ett sådant projekt.<br><br>Del 8 Redovisning med CAD behandlar redovisningsteknik och metoder vid projektering när datorstöd används vid framtagande av bygghandlingar. Rekommendationerna är avsedda att tillämpas för alla de redovisningssätt som behandlas i delarna 1-7.