Bläddra

Byggmekanik och hållfasthet

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Byggmekanik och hållfasthet

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Byggmekanik och hållfasthet har uppstått ur ett undervisningsmaterial i kursen ”Byggmekanik och hållfasthetslära” för byggingenjörsstudenter. Boken riktar sig främst till högskoleingenjörer i byggteknik, men kan även användas till inledande kurser i byggmekanik för civilingenjörsstudenter. Bokens första del är en textdel där den väsentliga kunskapen som en ingenjörsstudent behöver kunna finns presenterad. Härledningar av diverse formler med mera finns som bilagor i en separat del. Tanken är att underlätta läsandet av textdelen och att där koncentrera sig på de nödvändiga kunskaperna. Det finns en mängd uppgifter för studenterna att räkna. Delvis genomräknade exempel till varje kapitel som kan användas antingen som räkneövningar eller förklarande exempel till texten, samt övningsuppgifter med facit. Genomräknade exempel i boken följer inte alltid den ”traditionella” beräkningsgången. Tanken är att detta förhoppningsvis ska öka studenternas förståelse i stället för att lära in en beräkningsgång, vilket lätt kan leda till att man flyttar siffror mellan formler i stället för att förstå vad man gör.