Bläddra

Byggnaders klimatskärm : fuktsäkerhet, energieffektivitet, beständighet

Kategorier: Byggnadsfysik och energieffektivt byggande Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik

Byggnaders klimatskärm : fuktsäkerhet, energieffektivitet, beständighet

Kategorier: Byggnadsfysik och energieffektivt byggande Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Boken visar hur man utgående från definierade funktionskrav för byggnadsdelar bygger upp en byggnads klimatskärm och samtidigt uppfyller föreskrivna mål om fuktsäkerhet, energieffektivitet och beständighet. Genom att utformningen relaterar till funktionskrav öppnas möjligheter för nytänkande och kreativa lösningar för såväl material som utföranden. Genomgång av belastningar och principer för att ta hand om dem i klimatskärmen utgör därmed ett betydelsefullt underlag. Senaste byggnormer utifrån EU:s direktiv om byggnader med mycket hög energiprestanda (nära-nollenergibyggnader) uttryckt i primär­energi är vägledande för hur klimatskärmen optimeras mot uppsatta mål om energieffektiva och hållbara byggnader. Typiska isoleringsvärden för byggnadsdelar och deras samband med fönsterareor visas och normerade beräkningsmetoder för energiprestanda och U-värdesbestämningar gås igenom. Bokens fokus ligger på funktionsrelaterade byggnadstekniska utföranden, ren teoribeskrivning och övningsräkning är därför nedtonat. För den som söker mer teoretiska beskrivningar och övningsräkning hänvisas till boken Tillämpad byggnadsfysik av samma författare. Denna bok lämpar sig väl som lärobok inom husbyggnadsteknik för civilingenjörer och arkitekter, ingenjörer, mäklare m.fl., och kan med fördel användas som referens och handbok av yrkesverksamma personer inom hela byggbranschen.