Bläddra

Byggnadsmekanik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Byggnadsmekanik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Byggnadsmekanik behandlar analys av interna krafter, spänningar och deformationer hos enkla tvådimensionella balkar, axlar, ramar och fackverk. Boken förutsätter i huvudsak enbart gymnasiala grundkunskaper i matematik och fysik (framför allt statik). Läsaren bör även vara bekant med dubbelintegraler samt enkla differentialekvationer, detta för att förstå yttröghetsmoment och härledning av knäckningslaster. Tanken med denna bok är att introducera ämnet på ett rigoröst men enkelt sätt, med hjälp av många exempel. Syftet är att visa hur de begrepp som introduceras kan tillämpas i praktiken. Innehållet i varje avsnitt är begränsat till vad studenterna som upptäcker ämnet kan ta till sig. I slutet av varje kapitel ges exempel på övningsuppgifter, där flertalet har samma svårighetsgrad som de exempel som presenteras. Byggnadsmekanik är lämplig som kursmaterial för de första kurserna i byggnadsmekanik på högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna.