Bläddra

CAD och produktutveckling Creo 5.0, Del 1

Kategorier: Bildbehandlingsprogram CAD-program Informationsteknik
Köp här

CAD och produktutveckling Creo 5.0, Del 1

Kategorier: Bildbehandlingsprogram CAD-program Informationsteknik
Köp här
CAD, Computer Aided Design är ett av ingenjörens viktigaste verktyg vid utveckling av fysiska produkter. Den här boken introducerar 3D-CAD-systemet Creo Parametric och fungerar som bas för att förklara och diskutera olika aspekter gällande CAD-verktygets roll i produktutvecklingsprocessen. Boken tar avstamp i de absoluta grunderna för 3D-modellering, introducerar nödvändiga begrepp och tar läsaren successivt till en mer avancerad nivå. Varje kapitel inleds med ett teoriavsnitt och följs av rikligt med övningar. Ett avslutande projekt fokuserar på effektiv och robust modellering samt ritningsläsning. Du finner även kompletterande filmklipp till övningarna och projekten. På creocad.se finner du mer material och information om boken och Creo Parametric.