Bläddra

Carin Ellberg: Mother of Pearl

Kategorier: Konst
Köp här

Carin Ellberg: Mother of Pearl

Kategorier: Konst
Köp här

"Efter en tid gav sig några verb till känna, inneboende rörelser i Carin Ellbergs konst, formulerade på hennes dialekt: Rinnande Hängande Vacklande Växande. Ofta artikuleras de i serier och variationer. Där råder en viss melankolisk svalka med underströmmar av lakonisk absurdism. Tillsammans bildar detta en högst personlig bergart men den låter oss ändå, som geologernas borrkärnor, avläsa mer generella sammanhang." Så inleder Peter Cornell sin stämningsfulla text om den nyckfulla svenska konstnärinnan Carin Ellberg. I ett mångårigt arbete har hon gått igenom sitt arkiv och plockat fram bilder från hela bredden av sin karriär som nu återges i denna otroligt vackra och lite udda artist's book med över 200 bildsidor, kärleksfullt formgiven av Sandra Praun och Oscar Guermouche och med en intervju av Maria Lind. Boken är tvåspråkig svenska och engelska.

 

"After a while, some verbs made themselves known, intrinsic movements in Carin Ellberg s artworks, formulated in her dialect: Flowing Hanging Wavering Growing. They are often articulated in series and variations. A certain melancholy coolness prevails there, with undercurrents of laconic absurdism. Together this forms a highly personal rock matrix but it still allows us to read more general contexts, like the core samples of geologists." This is the beginning of Peter Cornell's evocative text about the Swedish artist Carin Ellberg. The beautiful and whimsical artist's book is the fruit of many years of labour with her archive from which the artist has chosen images that represent the breadth and depth of her oeuvre in over 200 colour illustrations. Lovingly designed by Sandra Praun and Oscar Guermouche, the book also comprises an interview by Maria Lind. Texts are in both Swedish and English.