Bläddra

Checklista för bra arbetsmiljö : uppnå certifieringskraven i OHSAS 18001 och inspireras till systematisk utveckling

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Checklista för bra arbetsmiljö : uppnå certifieringskraven i OHSAS 18001 och inspireras till systematisk utveckling

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Checklista för bra arbetsmiljö Uppnå certifieringskraven i OHSAS 18001 och inspireras till systematisk utveckling Genom att använda denna checklista får du hjälp att klara certifieringskraven i OHSAS 18001 samt konkreta tips på hur du kan utveckla ditt arbetsmiljöarbete. Checklistan ger både en snabb nulägesanalys och förslag på stegvisa åtgärder för att förbättra ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Författaren beskriver en möjlig utvecklingsväg via fyra nivåer. - Uppnå certifieringskraven i OHSAS 18001 - Nå ökad nytta och användbarhet för företagets medarbetare - Integrera och samordna med övriga verksamhetssystem - Bli bäst i branschen - inspirera andra till att nå världsklass inom arbetsmiljöområdet. Boken är utformad som ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor såsom chefer, arbetsmiljöingenjörer, skyddsombud, interna revisorer och kan användas av alla som behöver en effektiv genomgång och översikt av arbetsmiljöarbetet. Boken hjälper dig som vill: - analysera det egna arbetsmiljöarbetets styrkor och svagheter samt få en tydlig överblick över de åtgärder som behövs göras - klara certifieringskraven i OHSAS 18001 - förbättra arbetsmiljöledningssystemets användbarhet och nytta i hela organisationen - integrera och samordna arbetsmiljön med övriga ledningssystem - få inspiration till ständiga förbättringar.