Bläddra

Copyright : svensk och internationell upphovsrätt

Köp här

Copyright : svensk och internationell upphovsrätt

Köp här
En klassiker på upphovsrättens område som reglerar upphovsmännens rätt att bestämma över hur deras alster nyttjas. Sedan den femte upplagan publicerades har det tillkommit ett antal nya element i nationell och internationell upphovsrätt, bl.a. har nya EG-direktiv införlivats i svensk rätt. I framställningen har hänsyn tagits till utvecklingen fram till slutet av 1997.