Bläddra

Copyright : Svensk och internationell upphovsrätt

Köp här

Copyright : Svensk och internationell upphovsrätt

Köp här

Sedan den sjätte upplagan kom ut har ytterligare en rad stora förändringar skett på det upphovsrättsliga området, främst inom Europeiska Gemenskapen men också på det mera internationella planet, främst inom FN:s fackorgan WIPO och inom Världshandelsorganisationen (WTO). Den internationella utvecklingen har numera ett avgörande inflytande också på den svenska upphovsrätten och den behandlas därför tämligen utförligt också i denna nya upplaga. Bland de viktigaste nyheterna är att Europeiska Gemenskapens s.k. Infosoc-direktiv (Direktivet om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället) har införlivats med svensk rätt. Denna upplaga är helt omarbetad jämfört med de tidigare. Författaren har försökt att göra texten mera pedagogisk och bättre strukturerad. Lagtexter har delvis återgetts och kommenterats i texten, för att läsaren skall kunna få en mera sammanhängande och grundlig information om de olika områdena.

var sc_project=1510874; var sc_invisible=1; var sc_partition=13; var sc_security="0bc4f115";