Bläddra

CordaNova delkurs 1, övningshäfte

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

CordaNova delkurs 1, övningshäfte

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok är en lärobok i två delar, där första delen behandlar moment enligt delkurs 1 i kursplanen i matematik på grundläggande nivå.

CordaNova delkurs 1, övningshäfte är ett komplement till lärobokens första del och innehåller extra övningar till delkurs 1. Uppgifterna är utformade i första hand för att stödja eleven att nå kraven för betyget E. I läroboken finns uppgifter till stöd för samtliga betygsnivåer. Övningshäftet fungerar som elevens arbetshäfte där redovisningar och svar skrivs in direkt i häftet. I häftet finns även sammanställning av viktiga begrepp, som kan utgöra underlag för diskussion mellan elever och mellan elever och lärare.Övningshäftet är speciellt lämpligt för elever med kort utbildningsbakgrund och för elever som behöver extra träning av basfärdigheter från delkurs 1.