Bläddra

Dagbok från Afghanistan

Köp här

Dagbok från Afghanistan

Köp här
Författaren återvänder efter drygt 35 år till Afghanistan för att för EU:s räkning hjälpa till med uppbyggnaden av den afghanska rättsstaten. Mötet blir en chock. 30 års krig har medfört en ekonomisk och social katastrof. Utmaningen att skapa demokratiska rättsliga institutioner blir nästan övermäktig. Det blir en tillvaro med både framgångar och bakslag och en inblick i en korrumperad värld full av mutor och bestickning.

Mitt i allt detta möts Anders Kjellström av en vänlighet och en generositet som ger ny energi och som skänker hopp i en tillvaro så full av misär och övergrepp. Han blir på ett handfast sätt övertygad om nödvändigheten av Rule of Law och mänskliga rättigheter.