Bläddra

Dagbok från paradiset : Öster II 100 år

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Koloniträdgårdar Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här

Dagbok från paradiset : Öster II 100 år

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Koloniträdgårdar Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här
Det sägs att den, som en gång fått en koloniträdgård åt sig överlåten, endast i nödfall avstår från densamma. Denna djärva ansats står skriven i förslaget som gav upphov till att Lunds stad började anlägga koloniträdgårdar 1904. Hur klarsynt var inte författarna till denna formulering, när kolonilotten som begrepp bara funnits i 10 år i Sverige? Fjorton år senare, år 1919, anlades koloniområdet Öster II på de forna östra fäladsmarkerna i utkanten av staden Lund. Öster II firar år 2019 sitt 100-årsjubileum. I den här jubileumsboken får vi lära känna Ebba Hallin Larsson som tillsammans med sin make Olle hade kolonilotten Paradiset åren 1967-2002. Ebba skrev en dagbok om deras koloniliv, vilken här är publicerad i utdrag. I jubileumsboken står även Öster II:s och Lunds koloniträdgårdshistoria skriven. Boken följer kolonilivet under 1900-talet både utifrån, genom den litteratur som skrivits om koloniträdgårdarna i Lund, och inifrån, genom det som bevarats från föreningsverksamheten, samt ger en bild av Öster II i dag och framåt.