Bläddra

Dags att lira

Kategorier: Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning
Köp här

Dags att lira

Kategorier: Konst Musik Musik: teknik, handledningar, musikundervisning
Köp här
Boken går igenom grunder i de typiska ”bandinstru-menten” (keyboard, gitarr, bas och trummor), där syftet är att både kunna spela själv till enklare musik som popmusik och i band. Boken ger en teoretisk förståelse till hur musik är upp-byggd och uppmuntrar till eget tänkande, analyserande och lyssnande samt fortsatta fördjupade studier. Teori och gehörsövningar blandas med praktiska exempel och upplägget är att snabbt komma igång att spela tillsammans och utvecklas kontinuerligt genom boken. I boken förklaras musikaliska byggstenar som: Form, taktart, ackord, noter, tempo, steganalys, funktionsanalys, improvisation m.m.