Bläddra

Där ingen kunde nå mig : Om dissociation – en antologi 2021

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Där ingen kunde nå mig : Om dissociation – en antologi 2021

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
När det gäller dissociation är kunskapsnivån ofta låg, både i vården och hos människor i allmänhet. Detta trots att många lever med, kämpar med och behöver förståelse för de dissociativa tillstånd de befinner sig i. Med de här antologierna hoppas vi kunna öka kunskapen kring och förståelsen för olika former av dissociation och hur det kan upplevas att vara dissociativ.

Det här är en bok av dissociativa, för alla som är intresserade av dissociation. En bok med värdefulla och starka texter och bilder. Den finns för dig som själv dissocierar, har någon i din närhet som gör det, som jobbar med dissociativa, eller som bara vill lära dig mer om dissociation.

De texter och bilder som finns i boken är skapade av människor som själva upplevt dissociation, ofta på grund av svåra eller upprepade trauman. Bidragen till den här boken är skapade utifrån tre olika teman:

* Hur känns det att dissociera?
* En liten eller yngre del berättar
* Brev till mig själv


Där ingen kunde nå mig är den tredje antologin i en serie av böcker. Tidigare har Splittrade själar och Våga läka utkommit i samma serie. Nästa bok förväntas komma under 2022.

Böckerna ges ut av föreningen Om dissociation.