Bläddra

De bortglömda öarna

Kategorier: Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
Köp här

De bortglömda öarna

Kategorier: Klassiska reseskildringar Livsstil, hobby och fritid Reseskildringar Resor och platser
Köp här
Kap Verde var målet för professor Håkan Lindbergs expedition 1953-54 för att studera öarnas fauna och flora. Under dessa 4 månader lyckades Professor Lindberg och hans assistent Samuel Palenius besöka samtliga bebodda och obebodda öar för fältundersökningar utom de obebodda öarna Branco och Razo. I en klar, överskådlig stil skildrar författaren det han ser, också med beaktande av den historiska och geografiska utvecklingen, så att läsaren, då han slutar boken, verkligen vet mer om Kapverdeöarna än om han läst en romantisk reseberättelse eller en enbart populärvetenskaplig redogörelse för rovsteklarnas och virveldykarnas liv. Boken gavs först ut på Söderström & Co Förlagsaktiebolag, Helsingfors 1955 och har varit mycket svår att finna antikvariskt. Kap Verde har nu blivit ett resmål för svenska turister och tillhör inte längre de bortgömda öarna. Denna nyutgåva ger information om öarnas natur och samtidigt en unik inblick i levnadsförhållandena på öarna under 1950-talet.