Bläddra

De engelska inbördeskrigen 1640 – 1660 eller Karl I vs Oliver Cromwell

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

De engelska inbördeskrigen 1640 – 1660 eller Karl I vs Oliver Cromwell

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här
England slets under 1600-talet sönder av ett förödande inbördeskrig. Kriget varade 1642 – 1651 och var egentligen tre krig som dessutom involverade Skottland och Irland. Kriget var i mångt och mycket en kamp mellan parlamentet och kungen där parlamentet utmanade den absoluta kungamakten. Det kom att bli en kamp mellan kungen, Karl I och parlamentets ledare, Oliver Cromwell. Kriget kom att få en stor betydelse för utvecklingen av parlamentarismen och påverkade också stora tänkare som John Locke och Thomas Hobbes. Typiskt för den här tiden är också den religiösa dimensionen. Inbördeskriget fördes mot bakgrund av reformationen och man hade olika idéer om hur kyrka och samfund skulle organiseras, och vilket inflytande staten skulle ha över dessa. En sammanfattning om denna händelse presenteras i denna bok.