Bläddra

De formade 1900-talet : design A till Ö

Köp här

De formade 1900-talet : design A till Ö

Köp här

1900-talets formgivning intresserar många människor i dag och intresset tycks öka, både i Sverige och internationellt. Det finns gott om böcker om konst, konsthantverk, moderna antikviteter samt formgivning och design som behandlar formgivare inom olika områden var för sig. Det stora behovet av brukslitteratur i hela ämnet är dock inte lika väl tillgodosett. Ett samlande verk som täcker många områden och formgivare har hittills saknats.

De formade 1900-talet är en kortfattad och lättillgänglig uppslagsbok om formgivare och design under 1900-talet som söker fylla detta behov. Boken ger en bred översikt över dem som format 1900-talet inom konsthantverk och konstindustri glas, porslin, metall, textil, möbler men även inom mode, industridesign och grafisk design. Materialet inom området är naturligtvis överväldigande, så ett urval blir nödvändigt. Urvalet har Sverige som utgångspunkt, men det förekommer även utländska namn som har påverkat vår formvärld.

Målgrupp för boken är en intresserad allmänhet och därför är formgivare för konsumentprodukter prioriterade, inte bara de mest kända spjutspetsarna utan även de formgivare vars produkter har nått de breda folklagren.

Huvuddelen av De formade 1900-talet består av en uppslagsdel med ungefär 1 500 uppslagsord. Här förtecknas enskilda formgivare, företag, föreningar och grupper. Samtliga ges en kortfattad beskrivning med historik, viktiga arbeten, uppdragsgivare samt lästips för vidare studier. Korsreferenser gör att läsaren tydligt kan se bakgrund och sammanhang mellan enskilda formgivare och företag/skolbildningar.

Boken inleds med en kortfattad stilhistoria över 1900-talet och avslutas med en rundtur i landet med tips och adresser till intressanta samlingar, institutioner och typiska exempel på 1900-talets formgivning.

De formade 1900-talet utges i samband med Designåret 2005.