Bläddra

De första munkarnas bok

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här

De första munkarnas bok

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här
De första munkarnas bok, en allegorisk utläggning av profeten Elias liv, hör till karmelitordens äldsta tradition och har utövat ett djupt inflytande på många generationer av karmeliter. Man finner i den en autentisk beskrivning av karmeliternas spiritualitet och levnadssätt.
Boken vittnar om att Orden från början betraktat kallet till det mystiska livet som ett av sina grunddrag. Ett tydligt exempel härpå finner vi i andra kapitlet. "Detta liv har ett tvåfaldigt mål. Det ena kan vi, med hjälp av Guds nåd, uppnå genom egen ansträngning och dygdernas utövande. Det består i att vi erbjuder Gud ett rent och heligt hjärta, fritt från varje slags synd[...] Eremitlivets andra mål är något som endast kan komma oss till del som en ren gåva från Gud. Det består i att vi, inte först efter vår död utan redan i detta dödliga liv, i vårt hjärta får smaka något av Guds närvaros kraft och den himmelska härlighetens sällhet."