Bläddra

De glömda : en bok om fångars anhöriga

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

De glömda : en bok om fångars anhöriga

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Anhöriga till kriminella är en drabbad grupp men i det närmaste negligerad i forskning, media och statistik. När en son, dotter, pojkvän, pappa, mamma eller någon annan närstående häktas kommer det som en chock för många anhöriga. I dag är det inte självklart vart man ska vända sig om man är i behov av stöd eller vill träffa människor som upplevt en liknande situation. Den som inte på något annat sätt kommit i kontakt med kriminalvården tidigare har många frågor. Denna bok är ett initiativ till att lyfta anhörigas erfarenheter. Förhoppningen är att den ska vara ett stöd eller hjälp för anhöriga och att den ska medverka till att utomstående får kunskap om och en förståelse för deras situation. Den bygger på intervjuer med anhöriga i olika livssituationer och personer som de eller deras närstående möter: en häktespräst, en imam som besöker fängelser och en kriminalvårdare.