Bläddra

De yttre tingens ordning : sentenser, sarkasmer, paradoxer

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Köp här

De yttre tingens ordning : sentenser, sarkasmer, paradoxer

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: allmänt
Köp här

Regina Derieva (1949 2013) föddes och växte upp i Odessa, men flyttade tidigt till Kazakstan, där hon studerade musik och undervisade under många år i piano. Hon blev katolik 1989, något som funnit uttryck i hennes skrivande. Vid tiden för Sovjet­ unionens upplösning emigrerade hon till Israel, men tvingades mot slutet av nittiotalet åter i exil och hamnade i Sverige, som förblev hennes hem­ land livet ut. Derievas verk har översatts till en rad språk och hon räknas som en av sin generations mest särpräglade författare på ryska. 

De yttre tingens ordning rymmer ett tusental aforis­tiska texter sentenser, sarkasmer, paradoxer där lyriska vardagsrön och andligt filosofiska utsagor blandas med absurdistiska infall och spefulla ti­rader. Det är skenbart intuitiva, kärvt gnistrande texter, som drastiskt sätter människan på spel och hissar en trosviss cynikers misantropiska fana.