Bläddra

Deklarationer på Internet : rättsäkert eller osäkert

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här

Deklarationer på Internet : rättsäkert eller osäkert

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här
I denna bok om elektroniska deklarationer står rättssäkerhet och osäkerhet i fokus. Är det tillräckligt säkert att deklarera över Internet och vilka osäkerhetsfaktorer har uppmärksammats i andra länder som vi i Sverige kan ta lärdom av? Deklarationer rör uppgiftslämnande till grund för fastställande av skatt. Frågor om brott och straff ställer emellertid rättssäkerheten så sin spets. Därför uppmärksammas även straffrättsliga aspekter i denna bok. Grundläggande för elektroniska deklarationer är den rättsliga regleringen. Denna tillsammans med en beskrivning av företeelsen elektroniska deklarationer är utgångspunkten för den fortsatta studien. Boken syftar till att analysera företeelsen elektroniska deklarationer utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Till grund för analysen ligger en beskrivning av företeelsen elektroniska deklarationer och rättslig reglering som aktualiseras vid elektronisk deklaration Denna bok inriktas på deklaration av inkomstskatt och mervärdesskatt. Därmed avgränsas övriga skatter bort. Anledningen till detta är att inkomstskatten och mervärdesskatten i Sverige är de två mest betydelsefulla skatterna och också skatter som är möjliga att jämföra med andra länder.