Bläddra

Dela på jobben : en studie av “kompletterande arbetsliv” som arbetsmarknadsmodell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Dela på jobben : en studie av “kompletterande arbetsliv” som arbetsmarknadsmodell

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Kan stressen i arbetslivet dämpas och arbetslösheten minskas genom att vi delar på jobben? Inom ett projekt i Västra Götalandsregionen har långtidsarbetslösa anställts för att utföra enklare arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. Syftet är att stödja och avlasta den kvalificerade personalen och samtidigt vidga arbetsmarknaden för att fler skall få ett arbete. Med start 2014 har Daniel Castillo genomfört en följeforskningsstudie av utvecklingsarbetet med projektet. Syftet är att ge en bild av hur modellens initieringsfas fungerat, beskriva de frågor och problem som hanterats under processens gång samt att undersöka det konkreta arbetet med att införa särskilda tjänster som kan avlasta den ordinarie personalen. Studien visar att den tillförda arbetskraften varit ett välkommet stöd på arbetsplatserna, samtidigt som det i praktiken varit svårt att införa tjänster som är tydligt avgränsade från den ordinarie personalens arbetsuppgifter. Daniel Castillo är fil. dr i sociologi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.