Bläddra

Delgivningslagstiftningen : En kommentar

Köp här

Delgivningslagstiftningen : En kommentar

Köp här

Delgivningslagstiftningen har omarbetats, moderniserats och effektiviserats vilket resulterat i bl.a. en ny delgivningslag som trädde kraft den 1 april 2011. Den nya lagstiftningen har föranlett ett stort antal följdförfattningar och för att effektivisera delgivningsförfarandet har ny lagstiftning om auktorisation av delgivningsföretag införts. Särskilda regler om delgivning finns i t.ex. jordabalken och rättegångsbalken och det finns även internationella konventioner som reglerar delgivningsförfarandet.
Delgivningslagstiftningen – En kommentar kommenterar delgivningslagen och lagen om auktorisation av delgivningsföretag. Då delgivning inom fastighetsrättens område är mycket vanlig och viktig kommenteras här även bestämmelserna om delgivning på arrenderättens, hyresrättens och bostadsrättens områden.
Boken redogör för den rättspraxis som utbildats under den tidigare gällande lagstiftningen.
Delgivningslagstiftningen – En kommentar vänder sig till personer verksamma vid domstolar och nämnder samt till privata aktörer såsom anställda vid advokatbyråer, hyresvärdar och andra fastighetsförvaltare, delgivningsföretag, inkassoföretag m.fl. Boken kan användas som uppslagsbok och kursbok vid utbildningar.