Bläddra

Demokratin och det politiska : Essäer om samtidens politiska tillstånd

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Demokratin och det politiska : Essäer om samtidens politiska tillstånd

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Enligt många bedömare befinner sig den liberala, parlamentariska demokratin i en allvarlig kris, en världsomspännande, accelererande kris som tar sig skilda uttryck på olika platser men som i ett eller annat avseende kan kopplas samman med högerpopulismens, radikalnationalismens och den auktoritära nykonservatismens framgångar under det senaste decenniet. Mot den bakgrunden resonerar författarna i denna antologi kring demokratins status idag och vilka möjligheter som finns för dess vitalisering. Utifrån skilda perspektiv presenteras ett antal teoretiska interventioner och reflektioner om demokratins villkor och samtidens politiska tillstånd.