Bläddra

Den allmänna pensionsavgiften och inkomstskatten

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Den allmänna pensionsavgiften och inkomstskatten

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Alla som förvärvsarbetar, bedriver näringsverksamhet eller uppbär sjuk- eller föräldrapenning eller arbetslöshetsersättning betalar en allmän pensionsavgift på 7 procent av inkomsten eller ersättningen. Dessutom betalar arbetsgivaren, egenföretagaren och staten en ålderspensionsavgift på 10,21 procent. Dessa avgifter, sammanlagt 17,21 procent, leder till pensionsrätt. Pensionsrätten definieras samtidigt som 18,5 procent av pensionsunderlaget, vilket är den pensionsgrundande inkomsten efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften. Hur har det blivit så? I inkomstskattesystemet är den allmänna pensionsavgiften inte avdragsgill, det är däremot är ålderspensionsavgiften för arbetsgivaren och egenföretagaren. I stället får vi en skattereduktion på motsvarande belopp. Men skattereduktionen skapar en belastning för personer i de lägre inkomstskikten. Hur har denna situation uppkommit? Peter Nilsson, adjungerad professor i skatterätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, analyserar i denna rapport hur den allmänna pensionsavgiften fungerar och hur den hänger samman med inkomstskattesystemet. Författaren diskuterar förslag på möjliga åtgärder för att komma till rätta med olika skevheter i pensions- och inkomstskattesystemen.