Bläddra

Den blonda skuggan : om Åke Göransson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Den blonda skuggan : om Åke Göransson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Åke Göransson föddes i Halland, utbildades via Hermods och sedan på Valand som elev till Tor Bjurström. Hans liv blev delvis tragiskt med sjukdom och psykiska besvär. Han dör så småningom på sjukhus efter lång tid. Först 1940 upptäcks hans livsverk, dittills förvarade i moderns kökssoffa. Bokens författare är konstnären Olle Bauman. Mot denna bakgrund intresserar han sig för Göranssons udda och intressanta livsverk. Bauman resonerar kring Göranssons konst och drar paralleller till både Cézanne och Matisse. Olle Bauman har skrivit ett flertal böcker, bl.a. Den röda tinkturen. Han är utbildad vid Signe Barths målarskola och för Lennart Rodhe på Konsthögskolan.