Bläddra

Den eviga familjen : familjepsykologi ur psykoanalytisk synvinkel

Kategorier: Familjepsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den eviga familjen : familjepsykologi ur psykoanalytisk synvinkel

Kategorier: Familjepsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
En bok om relationerna i familjen och deras störningar. Varför är det ofta lätt för föräldrar att förbise barnets behov, och svårt att se barnet som egen part? Vad är självkärlek och vad är föräldrakärlek? Vilka utvecklingsfaser finns i en familjs historia? Boken handlar också om familjeterapis teori och hur den förhåller sig till individualterapins och psykoanalysens teori. Utgångspunkten är författarens arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin. De teoretiska resonemangen illustreras med många fallbeskrivningar och exempel ur skönlitteraturen och konsten. Alla som är intresserade av familjens psykologi, särskilt fackfolk och elever i psykolog- och terapiutbildningar, kommer att ha nytta av den här boken. Den sammanfattar ett stort och delvis invecklat ämne på ett levande sätt. Författaren Magnus Kihlbom är barn- och ungdomspsykiater och psykoanalytiker.