Bläddra

Den förrådda utvaldheten : det fundamentalistiska totalitära politiska mönstret i Gamla testamentet

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Gamla testamentet Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Köp här

Den förrådda utvaldheten : det fundamentalistiska totalitära politiska mönstret i Gamla testamentet

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Gamla testamentet Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Köp här
Bokens tema är att visa, hur GT utifrån ett antal religiösa grundföreställningar i Genesis låter ett kompromisslöst, fundamentalistiskt, totalitärt politiskt mönster växa fram för att bli textens dominerande innehåll. Detta gestaltas som GT:s eget, rättfärdiggjorda folks slutliga upphöjdhet över alla andra folk, som endast av nödtvång kommer att vända sig bort från sin ondska men då tvingas tjäna det utvalda folket. Israeliternas eviga Herravälde på jorden gör texten identiskt med upprättelsen av den onda och lidande skapelsen till det tillstånd som före syndafallet var mycket gott.I bokens senare del visas med den marxistiska socialismen som exempel att mönstret ej är unikt för GT, utan utgör kärnan i varje totalitär ideologi med anspråk på att utifrån en självbedräglig övertygelse att ensam inneha kunskapen om sanningen, rätten och rättfärdigheten kunna föra en lidande mänsklighet in i ett land som flyter av mjölk och honung med endast undergång för riken och enskilda människor som följd.Lund hösten 2006Bengt Lenninger