Bläddra

Den givna världen

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Den givna världen

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Vad är verklighetens ursprung? Frågan är lika gammal som människan själv men har aldrig fått ett entydigt svar. Har verkligheten alltid funnits eller har den en entydig början? Varför ser verkligheten ut som den gör? Vetenskapliga metoder beskriver materiens allra minsta beståndsdelar och religiösa dogmer erbjuder många svar på existensens gåta, men varför finns alls behovet av att beskriva det som är och hur kommer det sig att de fundamentala frågorna om tillvaronaldrig tycks få slutgiltiga svar? I Den givna världen förs läsaren längs en kedja av tankar vars första länk är det egna Jagets upplevelse av att vara distinkt och avskild från sin omgivning. Bit för bit läggs ett pussel som visar sambandet mellan en nödvändig mening med tillvaron och verklighetens uppbyggnad, från hjärnans abstrakta föreställningar till universum som helhet.