Bläddra

Den goda tonens pingviner : artiklar 1931-46 :

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter
Köp här

Den goda tonens pingviner : artiklar 1931-46 :

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter
Köp här
Förra århundradets trettio- och fyrtiotal var vilda tider. Världen genomgick en rad ekonomiska, estetiska och politiska förändringar och Andra världskriget brakade loss. Per Meurling var en av de ledande uttolkarna i Sverige av den nya tiden. Och han sparade inte på krutet. En röd tråd genom hans skrivande är kritiken av den goda tonen. Många av sin tids självutnämnda radikaler, menar Meurling, var egentligen borgerliga strebrar som gjorde sig en karriär på att tycka rätt saker. Detta ville han krossa ...