Bläddra

Den hänsynslösa cellen – Om modern cancerbiologi

Kategorier: Anatomi Cytologi Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner
Köp här

Den hänsynslösa cellen – Om modern cancerbiologi

Kategorier: Anatomi Cytologi Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner
Köp här
Cancer är inte längre en mystisk sjukdom. Forskarna förstår huvuddragen i hur cancer uppkommer. Alla friska celler är underordnade sina egna och organismens genetiska program för individens bästa. Cancercellen bryter sig loss ur denna hårt styrda kontroll, och blir allmer självständig, parasitisk och hänsynslös, en revoltör i det komplicerade maskineri som styr människans celler. Här presenteras modern cancerforskning som bl a söker behandlingsmetoder med mindre biverkningar.