Bläddra

Den kretensiska lagerbusken

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur Skönlitteratur i översättning Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här

Den kretensiska lagerbusken

Kategorier: Historiska romaner Skönlitteratur Skönlitteratur i översättning Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här
I översättningen har ett principiellt undvikande av latinska och franska låneord till förmån för en mera svenskklingande vokabulär genomförts i mer ”puristisk” riktning. Franska och latin rimmar illa med de båda fiktiva skribenterna språk för över 3000 år sedan. Om författaren: Den slovenskspråkige författaren Alojz Rebula är född i den italienska staden Triestes närhet år 1924. Efter doktorsgrad i Rom år 1960 undervisade han i latin och grekiska i Trieste. År 1975 publicerade han jämte en medförfattare en intervju om likvideringen av 12 000 antikommunistiska slovener år 1945 efter andra världskrigets slut. Det blev skandal, och de förvägrades för många år framåt inresa i Slovenien. Under senare delen av 1980-talet författade han romanen, Jutri čez Jordan, som Den kretensiska lagerbusken bygger på. Om översättaren: Torsten Sjöfors, fil. lic. i serbokroatiska språket. Han har har från början av 50-talet till början 2000-talet tillbringat lång tid i f.d. Jugoslavien.  Han översatte nobelpristagaren Ivo Andric redan 1961 i antologin Vesirens elefant: berättelser från Jugoslavien. Han har även översatt den vackra boken Martin Krpan från Vrh med illustrationer av slovenen Tone Kralj. 2009 översatte han den slovenske författaren Alojz Rebulas bok Imorgon över Jordan.