Bläddra

Den livsviktiga anknytningen : teori, utredning och behandling

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Den livsviktiga anknytningen : teori, utredning och behandling

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

När spädbarn inte vill ha ögonkontakt med sina föräldrar, när små barn inte går att lugna eller när ungdomar lägger all sin energi på att bråka i skolan kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Många gånger bottnar dessa beteenden i en problematisk anknytning. Numera vet man att tidiga anknytningsstörningar kan ge neurologiska skador.

Boken Den livsviktiga anknytningen beskriver hur du som möter dessa barn och deras familjer kan använda anknytningsteorin som grund för utredning och behandling. Boken tar avstamp i teorin men ger också konkret handledning i hur man kan utreda och behandla anknytningsproblem, bland annat genom mentaliserande samtal.

Den livsviktiga anknytningen riktar sig i första hand till socionomer inom socialtjänsten, men även till andra inom professionen som möter barn, unga och vuxna med anknytningsproblem samt till studenter vid socionomprogrammet. Boken är också viktig läsning för familjehemsföräldrar.

Författaren Terje Grina är socionom med lång erfarenhet från socialtjänsten och har varit verksam som handledare för socionomer under 25 år.