Bläddra

Den maskulina mystiken – Konst, kön och modernitet

Kategorier: Konst
Köp här

Den maskulina mystiken – Konst, kön och modernitet

Kategorier: Konst
Köp här

Konsten och konsthistorien är full av manspersoner men det är först under senare år som de börjat diskuteras i sin egenskap av män. Med "Den maskulina mystiken" introduceras för första gången en översikt på svenska om hur det moderna samhällets skiftande mansideal påverkar och reflekterar såväl konstens uttryck som konstnärens professionella ramar.

Den maskulina mystiken belyser välkända manliga konstnärer, deras identiteter, skapande och bilder ur genusperspektiv. Synen på maskulinitet som en varierande social och kulturell konstruktion genom historien är gemensam för bokens författare. De analyserar bl a etablerandet av normer för den manliga kroppen in på bara skelettet; hur synen på faderskapet förändrats; hur mäns kroppsspråk präglats av klasstillhörigheten, hur traumatiska krigserfarenheter och genianspråk infiltrerat den konstnärliga praktiken och diskuterar rasistiska myter om svarta mäns sexualitet i en urban gaykultur.

Boken, som är rikt illustrerad, vänder sig till lärare och studenter inom humaniora och samhällsvetenskap på universitet och högskolor, verksamma i gymnasieskolan och i folkbildningen, och till alla konst- intresserade.

Översättning: Sven-Erik Torhell