Bläddra

Den nya attitydboken : förändring är tufft

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Den nya attitydboken : förändring är tufft

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Utveckling är att färdas dit vi aldrig varit. Inte att köra på samma vägar och bara byta motor! Inte att byta båt från roddbåt till oljetanker, det är fortfarande en båt! Att däremot besöka en annan planet resandes i ett skal av blomkrukor, då börjar vi nosa på nytänkande! Tillväxt och integration – att gå dit vi aldrig varit – är till fullo beroende av ledare som förstår hur man hanterar den massiva kraften mentalitet, både strategiskt i all kommunikation och i möten med människor. Dessa ledare vågar utgå ifrån ett framtida scenario i beslutsfattandet! Attitydboken är en minibok av marknadsstrateg Kee Bergman som ska inspirera till den mentala process som genuin tillväxt är. Attitydboken handlar också om de nytänkande processer som kan leda till att utrikesfödda personer blir en resurs på svensk arbetsmarknad, och kan vara med och skapa möjligheter. Kvalitetssäkring av utrikesfödda resurser blir tongivande i framtiden. Attitydboken önskar också inspirera till förståelse för hur avgörande samhällsengagemang och delaktighet är i ett samhälle. Om du kan se denna nyckel till framgångens dörr kan vi tillsammans förändra det som ingen annan gjort. Läs om tankar och metoder som kan användas i arbetet med etablering av utrikesfödda, och varför Hudik Hockey har en så viktig roll inom integration och samhällsengagemang. Kanske kan denna resultatdrivna och själfulla modell inspirera.