Bläddra

Den nya taylorismen: Om säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustrin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Den nya taylorismen: Om säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustrin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Uttrycket "den mänskliga faktorn" har en negativ klang i vårt moderna samhälle. Uttrycket antyder att människan och mänskliga handlingar är nyckfulla och till och med olycksbådande. Därför har det inom många verksamheter smugit sig in ett slags osynlig taylorism, effektiviseringar som detaljstyr eller på annat sätt reducerar yrkesutövarnas handlingsutrymme och möjligheter till reflektion. Genom denna nya taylorism riskerar verksamheter, inte minst långsiktigt, sin kvalitet på många olika plan.

Johan Berglund är fil. dr i Industriell ekonomi och organisation.