Bläddra

Den onödiga flyktingkrisen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den onödiga flyktingkrisen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
2015 sökte rekordmånga människor asyl i Sverige. Det ledde till en kris som fortfarande sätter sin prägel på samhällsliv och politik. Men den krisen var onödig, menar de representanter för civilsamhället som skrivit denna bok. Asylprövningarna präglades av en grotesk rättsosäkerhet, och civilsamhällets organisationer och nätverk tog på sig uppgifter som bokstavligen räddade liv. Utmaningarna hade kunnat lösas på ett sätt värdigt ett rättssamhälle, men det skedde inte. I stället finns idag – sex år senare – många tusen människor i Sverige som farit illa av den omänskliga flyktingpolitiken. Boken belyser allt detta och ger uttömmande analyser av den framtvingade krisens många aspekter och personliga vittnesmål från människor som drabbats. Här finns också en stor mängd referenser. Varken nutidens politiker eller framtidens forskare ska kunna säga att de inte visste! Redaktörer är Ingrid Eckerman, läkare, grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! samt Karin Fridell Anter, färg­forskare, ordförande för föreningen Stöttepelaren.