Bläddra

Den röda cykeln 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Den röda cykeln 3

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

I serien Den röda cykeln ingår fyra böcker som följer en progression. Böckerna är avsedda för åk 1-3 och innehållet är genomtänkt för att passa i ett mångkulturellt sammanhang.

Innehållet är tematiskt uppbyggt kring Ville och hans cykel i olika vardagsmiljöer. Böckerna inleds med en presentationssida och avslutas med en utvärderingssida. De två sista uppslagen innehåller alltid en serie med vardagsuttryck samt repetition av bokens innehåll i form av gåtor och korsord. Längst ner på varje sida finns en ruta som talar om vilka moment som tränas. Den röda cykeln är avsedd för självständigt arbete och lämpar sig mycket bra i det mångkulturella klassrummet.

Den röda cykeln passar dig som vill ha ett material med: 

  • Tematiskt uppbyggnad för självständigt arbete
  • Medvetenhet om elevernas egna lärandet genom presentation, momentruta och utvärdering
  • Genomtänkt begreppsträning i ett sammanhang

Författarna Birgitta Emanuelsson och Ulrika Sjöberg arbetar båda som provkonstruktörer för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Birgitta har skrivit ett flertal läromedel i svenska.