Bläddra

Den senaste boken : den som växer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

Den senaste boken : den som växer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
Det här är en annorlunda bok. Både lätt och svår. Lätt för att den är skriven i ganska korta stycken och med flera bilder. Jag ville ju visa hur Ögonstenen, kaktusen, växte. Svår för att den ibland vecklar in sig lite mer än lovligt. Jag skriver nämligen om Ögonstenen och hennes små delar samtidigt som jag skriver om ditt och mitt liv. Det är en bok där du bjuds in att fundera. Kan du och jag få vara människor som växer i vårt andliga liv? Man skulle nästan kunna säga att det är en spännande bok. Skulle Ögonstenen växa? Kan jag växa? Det kan vara en bok där du ibland känner igen dig, ja det kan bli en bok som du tänker på då och då. Det är bara 78 sidor, men de är fulla av uppmuntran. Jag tror du kommer att tycka om den. Det är din och min bok.