Bläddra

Den sociala människan Paket Fakta + Arbetshäfte – Sociologi för gymnasieskolan

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den sociala människan Paket Fakta + Arbetshäfte – Sociologi för gymnasieskolan

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den sociala människan är ett helt nytt, heltäckande läromedel för gymnasieskolans kurs i sociologi. Med ett lättfattligt språk presenterar faktaboken hur samhället formar människor till samhällsmedlemmar och hur människor tillsammans formar och utvecklar samhällen. I det separata arbetshäftet får eleverna lära sig hur de arbetar konkret med sociala frågor.

I detta paket ingår elevpaketen till faktabok och arbetshäftet. Bägge elevpaketen består av ett digitalt läromedel och en tryckt bok.

DIGITALA LÄROMEDEL

Den interaktiva faktaboken och arbetshäftet är bägge inlästa med autentiskt tal och textföljning. I faktaboken ingår dessutom fördjupningar, kapitelvisa sammanfattningar och interaktiva uppgifter och i arbetshäftet fördjupningar, litteratur- och länktips samt plats för egna anteckningar.

  • Interaktiv version av böckerna, inlästa med autentiskt tal och textföljning
  • Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar
  • Faktafördjupningar
  • Litteratur- och länktips
  • Plats för egna anteckningar
  • Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon

I de digitala läromedlen kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut.

Både faktabokens och arbetshäftets digitala läromedel aktiveras med koden som finns i respektive bok. Koden är aktiv i fyra år och kan ärvas mellan elever.