Bläddra

Den stora gruvstrejken i Malmfälten : En muntlig historia

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrier och branscher Muntlig historia Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Den stora gruvstrejken i Malmfälten : En muntlig historia

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrier och branscher Muntlig historia Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Vintern 1969–70 strejkade gruvarbetarna vid det statliga LKAB:s järnmalmsgruvor i Malmfälten i norra Sverige. Deras strejk har framställts flera gånger och i många genrer. Ofta har strejkens författare använt sig av röster från dess deltagare för att berätta om den. I den här avhandlingen undersöks gruvarbetarnas röster i bland annat Sara Lidman och Odd Uhrboms Gruva, pocketrapporten Strejken: Röster, synpunkter, dokument från en storkonflikt och Teater Narrens pjäs Solidaritet – arbetarmakt. Avhandlingen analyserar också en ny samling intervjuer (muntlig historia) med deltagare i strejken, samt med människor som solidariserade sig med de strejkande arbetarna. Bland intervjupersonerna finns både sådana som valdes till strejkkommittéerna och människor som var aktiva i strejkens bas, däribland några av de första kvinnorna som arbetade i LKAB:s gruvor. Även personer som organiserade stödmöten i Stockholm, och som reste till Malmfälten i syfte att dokumentera strejken finns bland de intervjuade. Robert Nilsson Mohammadi har varit doktorand vid Historiska institutionen och en del av Forskarskolan i kulturhistoriska studier (FoKult) vid Stockholms universitet. Den stora gruvstrejken i Malmfälten: En muntlig historia är hans avhandling. Stockholm Studies in History 107 Detta är en doktorsavhandling i historia vid Stockholms universitet 2018