Bläddra

Den stora missen i Första Mosebok kapitel 3

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Den stora missen i Första Mosebok kapitel 3

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här
BOKENS VARFÖR Boken ger dig som Bibelläsare kunskap om den hebreiska Bibeln Tanach. När du väl får boken i din hand, är den som en guldtacka från den aldrig sinande guldgruvan ~ Torah, dvs. om du är intresserad av att få tag på den judiska kontexten i förhållande till N T. Boken analyserar de tre grundpelare som den vilar på: 1/ judarnas budskap, 2/ deras bibelsyn och 3/ deras originella gudsbild. Många Bibelläsare går omkring med obesvarade frågor. En del av dem kommer att besvaras i boken men som även kan skapa följdfrågor. För att alla dina frågor ska få de mest sannolika och trovärdiga svaren, hjälper boken till att formulera "de bättre frågorna". Varje kapitel gör en viktig analys, så att just DIN NYA BIBELRESA kan ta fart. Boken kan ge dig den bästa kickstarten.