Bläddra

Deras yttersta vilja

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Deras yttersta vilja

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Handlingen utspelar sig till stora delar i Täby kyrkby från 1945 till 2013. Familjen Bengtsson återkommer till Sverige efter en tid i Tyskland, där ekonomen Johan arbetat en tid i en multinationell koncern. Johan placerar ett kapital i ett «skatteparadis» och får problem när han långa tider döljer placeringen för sin hustru Maria. Från att ha kommit från enkla och fattiga förhållanden gör Johan en fantastisk klassresa, en resa som inte sker friktionsfritt. Han lyckas övertyga en motsträvig Maria att de behöver skriva ett testamente, men sonen Bengt och två av barnbarnen ger dem problem. Johan och äldste sonen Bengt förstår inte varandra och till Johans stora besvikelse lär de sig inte aldrig dra jämnt. Johans bror Gustav går tidigt till sjöss och bosätter sig i Melbourne. På begäran av sin bror flyttar han på äldre dagar tillbaka till Sverige för att stötta Maria. De blir kära i varandra och efter en tid bestämmer de sig för att leva som särbos, men grannars skvaller, sonen Bengts ingrodda misstänksamhet och ett knarkande barnbarn kommer att tidvis förpesta deras liv. Den gamla dansbanan i kyrkbyn, ett ärvt skrin med två kloka livsråd, familjens trettiotalsvilla och i någon mån himmelportens väktare är viktiga inslag i handlingen.