Bläddra

Descartes och dualismen (RJ 2024: Misslyckat?)

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Descartes och dualismen (RJ 2024: Misslyckat?)

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Den franske filosofen René Descartes (1596--1650) är känd för den dualism där kropp och själ ses som varandras motsatser. Idag anser många att Descartes bidragit till den övertro på det västerländska förnuftet som lagt grunden för exempelvis naturens exploatering och kolonialismen. Ska Descartes därmed hållas medansvarig för samtidens globala kriser; är hans filosofi ett historiskt misslyckande?  

I själva verket försökte Descartes på olika sätt lösa de problem han såg i sin egen tes, och reflekterade över känslor, liv, begär, drifter och minnen på ett sätt som tveklöst bildar ett förstadium till psykoanalysen. Bortom det rationella subjektet fann han ett nytt psykiskt universum.  

Riksbankens Jubileumsfond publicerar under 2024 en samling essäer på temat Misslyckat? Estetikforskaren Cecilia Sjöholm skriver om Descartes dualism och visar hur en kompromisslös nyfikenhet alltid vinner i längden.  

Cecilia Sjöholm är professor i estetik vid Södertörns högskola. Hon har publicerat sig brett kring frågor om estetiken och dess historia, psykoanalys och kritisk teori. Hennes senaste böcker är Utan samvete? Hur vi förlorade vår inre röst (2023), Aisthesis II (medredaktör, 2023) samt Through the Eyes of Descartes: Seeing, Thinking, Writing (medförfattare, 2024).  

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) publicerar årligen en samling texter på ett aktuellt tema. Ambitionen är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. År 2024 bidrar sex forskare med texter på temat Misslyckat? i form av häften som samlas i en box.