Bläddra

Destination Göteborg : Berättelser om liv, migration, religion och språk

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Destination Göteborg : Berättelser om liv, migration, religion och språk

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Sverige har alltid präglats av folkomflyttningar. Både nu och genom historien har migration satt djupa spår i samhället och hos individer, och många i vårt land bär med sig minnet av att tvingas lämna den plats och det sammanhang där man växt upp. Vissa har tvingats på flykt, andra har frivilligt valt det.

Att fly sitt land och möta ett nytt språk, nya traditioner och nya sociala strukturer är i dag en erfarenhet som präglar många svenskars liv. Trots det är just den erfarenheten inte särskilt väl dokumenterad, i alla fall inte i form av berättelser från migranterna själva.  I Destination Göteborg står ett antal enskilda göteborgares berättelser i fokus.

Även om berättelserna utspelar sig i specifik göteborgsk miljö lyfter de allmängiltiga frågor, framförallt upplevelsen av att lämna sitt hem bakom sig och att tvingas skapa sig ett nytt liv. De intervjuades röster visar på olika aspekter av migration men sammantaget ger de en bild av de komplexa frågor som individen ställs inför när man tvingats lämna allt välbekant och finna sig tillrätta i ett helt nytt sammanhang.